Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest International

31.08.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest International er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • Afdelingsteksterne for alle afdelinger er blevet omskrevet.
  • Prospektet er opdateret med et nyt afsnit 11 Betaling, afsnit 13 Investeringsbevisernes registrering og størrelse, afsnit 20 Informationer og afsnit 32 Regnskabsrapporter
  • Følgende afsnit er udgået, da de nu indeholdes i nye afdelingsspecifikke tekster: Afsnit 6.1 Generelt vedr. risikorammer (delvist udgået), 6.3 Generelt angående investeringspolitikken i de enkelte afdelinger, afsnit 6.4 Investeringsobjekter, afsnit 6.5 Placeringsgrænser, afsnit 6.7 Investering i realkreditobligationer og afsnit 6.10 Yderligere investeringsmuligheder
  • Beskrivelser af afdelingernes håndtering af bæredygtighedsrisici og foreningens politik for ansvarlig og bæredygtig investering er samlet i et nyt afsnit 7 Bæredygtighedsrelaterede oplysninger.
  • Afsnit 7.2. Integration af bæredygtighedsrisici er omskrevet og opdateret med oplysninger om bæredygtighedsrisicis sandsynlige indvirkninger på afdelingernes afkast.

Find og læs prospektet under downloads