Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest International

12.10.2023

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest International er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

• Henrik Kragh er indtrådt i direktionen i foreningens investeringsforvaltningsselskab.
• Opdatering af finanskalender
• Foreningen har ikke længere markedsføringstilladelsen i Spanien, Østrig, Holland og Luxembourg.

Find og læs prospektet under downloads