Jyske Invest International har besluttet at tilbagekalde markedsføringstilladelsen i Spanien, Holland, Østrig og Luxembourg

28.08.2023

Investeringsforeningen Jyske Invest International har besluttet at tilbagekalde markedsføringstilladelsen i Spanien, Holland, Østrig og Luxembourg. Investeringsforeningen Jyske Invest International ophører med at udbyde eller på anden måde distribuere investeringsbeviser i foreningens afdelinger i de førnævnte lande fra den 28. august 2023.

Som konsekvens heraf tilbyder Investeringsforeningen Jyske Invest International gennem sin depositar Jyske Bank A/S at tilbagekøbe de investeringsbeviser, der besiddes af investorer i Spanien, Holland, Østrig og Luxembourg, uden nogen gebyrer eller fradrag (udtrædelsesomkostninger) til dagskursen på tilbagekøbstidspunktet.

Tilbuddet er gældende indtil den 23. oktober 2023.

Accepteres tilbuddet om tilbagekøb ikke, eller accepteres det efter acceptfristens udløb, er Investeringsforeningen Jyske Invest International ikke forpligtet til, at:

  • faciliterer tegning-, indløsnings-, og tilbagekøbsordrer eller andre udbetalinger på din foranledning gennem Jyske Invest Internationals betalingssted i de ovenfor nævnte lande, men beviserne kan fortsat tilbagekøbes af foreningen gennem Jyske Bank A/S eller indløses gennem investors sædvanlige pengeinstitut i det pågældende land.
  • afholde udtrædelsesomkostningerne for investorer i de anførte lande ved indløsning eller tilbagekøb af investeringsbeviser i Investeringsforeningen Jyske Invest International.

Investorer, der besidder investeringsbeviser i Spanien, Holland, Østrig og Luxembourg, og som ønsker at gøre brug at tilbuddet, bedes sende en mail til [email protected] med angivelse hvilke afdelinger og antal af beviser, som de ønsker tilbagekøbt.