Afkastoverblik – april 2022

09.05.2022

Selvom krigen i Ukraine fortsat raser, er påvirkningen over til de finansielle markeder mindsket i den seneste periode. Markedet virker mest nervøs for krigens påvirkning af specielt energi- og fødevareforsyningen. I løbet af april er renten steget yderligere på både stats- og realkreditobligationer. Det skyldes en bekymring for, at centralbankerne bliver nødt til at gå hårdere til værks for at bekæmpe den stigende inflation, som fortsat ligger på ekstremt høje niveauer. I løbet af april er der indpriset yderligere to renteforhøjelser fra den amerikanske centralbank, således at man nu forventer at hæve renten 11 gange (med 0,25%) i løbet af 2022.

De stigende renter har betydet, at investorerne ikke har kunnet søge ly for faldende aktiekurser, som ellers normalt er tilfældet. Vi ser dermed to risikoscenarier omkring renteudviklingen fra det aktuelle niveau.

Såfremt væksten begynder at overraske negativt kan det betyde, at de nationale centralbanker vil være mindre aggressive for ikke at forværre den økonomiske nedtur. I dette scenarie kan vi derfor opleve faldende renter – specielt i den korte ende af markedet.

I det andet scenarie får vi ikke en afbøjning i inflationsudviklingen, som er tilstrækkelig stor til, at markedet tror på, at centralbankerne på 2-3 års sigt kan opnå deres mål om en inflation i niveauet 2-3% pr.år. I dette scenarie vil renterne fortsætte den stigende tendens. Med andre ord bliver vækst og inflationsudviklingen centrale fokuspunkter de kommende måneder.

Afsluttende, skal det nævnes, at den hårde nedlukning af flere storbyer i Kina pga. nye coronaudbrud har fået økonomien til at bremse op. Vækstindikatorerne fra verdens 2. største økonomi ligger således nu på de laveste niveauer siden marts 2020 (figur 1).

Aktivklasseafkast
April har været en negativ måned drevet af faldende aktiekurser, stigende kreditspænd og stigende renter, som er en dårlig cocktail for investeringer. Lidt bemærkelsesværdigt er, at de nye aktiemarkeder (emerging markets) har klaret sig godt relativt i april måned, og ligger med lavere negative afkast end de udviklede aktiemarkeder år til dato. På vores alternative investeringer har vi derimod oplevet et pænt positivt afkast i april.

Aktuelt
Der er mange gode forklaringer på, hvorfor aktier og obligationer er faldet i løbet af de første 4 måneder af 2022 (høj inflation, stigende råvarepriser, krig i Ukraine og faldende vækst). Vi tror fortsat på høj volatilitet i den kommende periode grundet den høje usikkerhed på flere niveauer. Vi kan observere, at stemningen på markedet begynder at nærme sig frygtsomme niveauer, hvilket normalt på korte sigt kan være tegn på en opbremsning eller en korrektion for både aktier og obligationer.

Det betyder, at udsigterne for afkastpotentialet på risikofyldte aktiver er reduceret en anelse ved indgangen til maj måned. Ud fra vores indikatorer, mener vi derfor ikke, at tiden er moden til en ændring i risikoen i vores porteføljer.