Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest International

29.02.2024

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest International er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • I afdelingen Jyske Invest Global Equities CL er der tilføjet en begrænsning, så der ikke må investeres i indiske aktier med branchekoden ”Real Estate”.
  • Nye tal, som følger af det afsluttede årsregnskab 2023, der indstilles til vedtagelse på generalforsamlingen.
  • Afsnit 33 Forventet Finanskalender er opdateret.

Find og læs prospektet under downloads