Garanti i forbindelse med forenklet afvikling

30.08.2022

Investeringsforeningen Jyske Invest International er i forbindelse med den forenklede afvikling af afdelingen Jyske Invest Indian Equities CL blevet mødt med et krav om at få stillet en ubegrænset garanti. Investeringsforeningen kan på nuværende tidspunkt ikke få prisen for den ubegrænsede garanti oplyst, da der er store usikkerheder om hvordan garantistiller kan og skal prissætte garantien. Der er derfor et omkostningskrav mod afdelingerne, som på nuværende tidspunkt er uafklaret.