Jyske Invest International har besluttet at tilbagekalde markedsføringstilladelsen i Frankrig

06.01.2023

Investeringsforeningen Jyske Invest International har besluttet at tilbagekalde markedsføringstilladelsen i Frankrig. Investeringsforeningen Jyske Invest International ophører med at udbyde eller på anden måde distribuere investeringsbeviser i foreningens afdelinger i Frankrig fra den 6. januar 2023.

Som konsekvens heraf tilbyder Investeringsforeningen Jyske Invest International gennem sin depositar Jyske Bank A/S at tilbagekøbe de investeringsbeviser, der besiddes af investorer i Frankrig, uden nogen gebyrer eller fradrag (udtrædelsesomkostninger) til dagskursen på tilbagekøbstidspunktet.

Tilbuddet er gældende indtil den 24. februar 2023

Accepteres tilbuddet om tilbagekøb ikke, eller accepteres det efter acceptfristens udløb, er Investeringsforeningen Jyske Invest International ikke forpligtet til, at:

  • faciliterer tegning-, indløsnings-, og tilbagekøbsordrer eller andre udbetalinger på din foranledning gennem Jyske Invest Internationals betalingssted i Frankrig, men beviserne kan fortsat tilbagekøbes af foreningen gennem Jyske Bank A/S eller indløses gennem investors sædvanlige pengeinstitut i Frankrig.
  • afholde udtrædelsesomkostningerne for investorer i Frankrig ved indløsning eller tilbagekøb af investeringsbeviser i Investeringsforeningen Jyske Invest International.

Investorer, der besidder investeringsbeviser i Frankrig, og som ønsker at gøre brug at tilbuddet, bedes sende en mail til [email protected] med angivelse hvilke afdelinger og antal af beviser, som de ønsker tilbagekøbt.