Halvårsrapport 2023 for Investeringsforeningen Jyske Invest International

30.08.2023

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Jyske Invest International har godkendt halvårsrapporten for 2023 på sit møde den 30. august 2023.

Det regnskabsmæssige resultat for investeringsforeningen for 1. halvår 2023 er et overskud på 0,18 mia. kr. De lukkede afdelinger havde derudover et resultat på 0,01 mia. kr. Der var et underskud på 1,2 mia. kr. i 1. halvår 2022.

Formuen i Investeringsforeningen Jyske Invest International er ved udgangen af 1. halvår 2023 1,87 mia. kr, hvilket er et fald på 62,7% i forhold til ultimo 2022. Der har igennem halvåret været nettoindløsning på i alt 3,03 mia. kr. Derudover blev der indløst for 0,24 mia. kr. i forbindelse med lukning af afdelinger i foreningen. Endelig var der en valutakursregulering af primo formuen på -0,06 mia. kr.

Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review af foreningens revisor.

Resultaterne i foreningens afdelinger fremgår af Halvårsrapport 2023