Opdatering af prospekt i Investeringsforeningen Jyske Invest International

10.12.2021

Prospektet for Investeringsforeningen Jyske Invest International er opdateret.

De væsentligste ændringer er:

  • De maksimale indtrædelsesomkostningssatser og udtrædelsesomkostningssatser er rettet i intervallet -0,06 - 0,06 på grund af markedsforhold i visse afdelinger.

Find og læs prospektet under downloads