Information om ekstraordinær generalforsamling

31.08.2022

Investeringsforeningen Jyske Invest International indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 16. september 2022. På dagsordenen er et forslag om at den forenklede afvikling af afdelingen Jyske Invest Indian Equities CL ikke skal gennemføres – og at afdelingen i stedet skal afvikles ved almindelig likvidation. Hvis forslaget bliver stemt igennem, så vil usikkerheden om prisen på den ubegrænsede garanti forsvinde, da garantien kan bortfalde.