Information til investorer

Politik for Fund Governance

 Jyske Invests Fund Governance politik - baseret på Investeringsfondsbranchens anbefalinger.


Politik for Best Practice

Jyske Invests Best Practice politik - baseret på Investeringsfondsbranchens anbefalinger.


Klagevejledning

Vejledning om klager og hvordan du skal forholde dig


Investorforhold: Uddrag fra vedtægterne

En beskrivelse af investorrttigheder ved hjælp af uddrag fra vedtægterne for Investeringsforeningen Jyske Invest International.

Læs mere


Retningslinjer om behandling af persondata i Jyske Invest

Se hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives.

Læs retningslinjerne


Formål med vores kommunikation

Læs om formålet med vores kommunikations- og markedsføringspolitik


Vurdering af distributørerne

Bestyrelsen følger løbende op på kvaliteten af den rådgivning og formidling som distributørerne giver investorerne adgang til.

Læs mere


Politik for ansvarlig og bæredygtig investering

Grundlaget for Jyske Invests arbejde med ansvarlig investering er UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer, som er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer.

Læs mere


Politik for integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger i Jyske Invest Fund Management A/S (JIFM)

Ifølge forordningen (EU) 2019/2088 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser (”Disclosureforordningen”) er vi forpligtet til at offentliggøre måden, hvorpå bæredygtighedsrisici integreres i vores investeringsbeslutninger samt en vurdering af de sandsynlige indvirkninger, som bæredygtighedsrisici kan have på afkastet.

Læs mere


Eksklusion – når dialogen svigter

Vi tror på, at dialog kan få virksomheder til at ændre adfærd. Men vi fravælger at investere i virksomheder, hvis de ikke lever op til vores krav omkring normer og aktiviteter – og vi kan se, at dialogen ikke får dem til at flytte sig. Det kaldes ’eksklusion’.

Vores krav følger de internationale normer og konventioner, og dækker bredt over områder som bl.a. miljøbeskyttelse, arbejdstagerrettigheder og menneskerettigheder. Jyske Invest Fund Management ekskluderer konsekvent investeringer, der kan relateres til enhver form for aktivitet med relation til konventionsomfattede våben, fx antipersonel-miner og klyngevåben.

Samtidig fravælger vi selskaber, der er aktive i sektoren for fossile brændstoffer i form af udvinding af termisk kul og tjæresand, hvis selskabets omsætning i disse energiformer overstiger 5%.

Se den aktuelle eksklusionsliste her


Politik for ordreformidling, -placering og -allokering - uddrag

Denne politik skal sikre, at Jyske Invest Fund Management A/S (JIFM) handler i de administrerede foreningers og afdelingers interesse, når det udfører beslutninger om at handle finansielle instrumenter.

Læs mere


Politik for opfølgning på afkast - uddrag

Bestyrelsen har vedtaget en politik for opfølgning på afkast og reaktion på afkast, der ikke lever op til målsætningerne.

Læs mere


Aktieudlån

Bestyrelsen har besluttet, at ingen afdelinger må anvende aktieudlån.

Beslutningen gælder ikke for eksterne institutter for kollektiv investering, som afdelingerne investerer i.


Integration af bæredygtighedsrisici og håndtering af de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer i Jyske Invest Fund Management A/S

Jyske Invest Fund Management A/S (JIFM) følger Jyske Bank Koncernens til enhver tid gældende politik for ansvarlig og bæredygtig investering. Du kan læse mere om, hvordan bæredygtighed og bæredygtighedsrisici integreres i investeringsbeslutningerne i politikken, som kan findes her.

JIFM tager hensyn til de væsentligste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer, når vi træffer investeringsbeslutninger om finansielle produkter. JIFM følger Jyske Bank Koncernens til enhver tid gældende erklæring herom.

Du kan læse erklæringen her.

JIFM har ligeledes tilsluttet sig koncernens Vederlagspolitik. Du kan finde politikken her.