Information til investorer

Jyske Invests Fund Governance politik

 Jyske Invests Fund Governance politik - baseret på Investeringsfondsbranchens anbefalinger.


Jyske Invests politik for Best Practice

Jyske Invests Best Practice politik - baseret på Investeringsfondsbranchens anbefalinger.


Vejledning om klager

Vejledning om klager og hvordan du skal forholde dig


Investorforhold: Uddrag fra vedtægterne

En beskrivelse af investorrttigheder ved hjælp af uddrag fra vedtægterne for Investeringsforeningen Jyske Invest International.

Læs mere


Retningslinjer om behandling af persondata i Jyske Invest

Se hvordan og hvornår dine personoplysninger indhentes, behandles og/eller videregives.

Læs retningslinjerne


Formål med vores kommunikation

Læs om formålet med vores kommunikations- og markedsføringspolitik


Vurdering af distributørerne

Bestyrelsen følger løbende op på kvaliteten af den rådgivning og formidling som distributørerne giver investorerne adgang til.

Læs mere


Politik for ansvarlig investering

Grundlaget for Jyske Invests arbejde med ansvarlig investering er UN PRI’s principper for ansvarlige investeringer, som er en fælles erklæring om at tage samfundsansvar i forbindelse med investeringer.

Læs mere


Politik og strategi for udøvelse af stemmerettigheder - uddrag

Udøvelse af stemmerettigheder vil typisk kun ske i situationer, hvor resultatet af en afstemning vurderes at have en væsentlig økonomisk betydning for medlemmerne.

Læs mere


Politik for ordreformidling, -placering og -allokering - uddrag

Denne politik skal sikre, at Jyske Invest Fund Management A/S (JIFM) handler i de administrerede foreningers og afdelingers interesse, når det udfører beslutninger om at handle finansielle instrumenter.

Læs mere


Politik for opfølgning på afkast - uddrag

Bestyrelsen har vedtaget en politik for opfølgning på afkast og reaktion på afkast, der ikke lever op til målsætningerne.

Læs mere


Aktieudlån

Bestyrelsen har besluttet, at ingen afdelinger må anvende aktieudlån.