Tre gode grunde til at vælge Jyske Invest

Som investor i Jyske Invest får du investeringsløsninger, som er nemme, aktive, innovative og individuelle. Vi kan tilbyde dig en bred palette af aktie-, obligations- og strategiafdelinger. Og vi går altid efter de bedste af de gode investeringsmuligheder.

Med Jyske Invest får du:

  • En aktiv investering - med fokus på at optimere afkast og risiko.
  • Unikke investeringsprocesser - som kombinerer en modelbaseret screening af markederne med vores porteføljemanageres viden, erfaring og sunde fornuft.
  • En beslutningsproces baseret på teamarbejde - fordi vi tror på, at flere øjne er bedre end to, når beslutningerne om investeringer skal tages.

Vores vision og værdier

Jyske Invest er på mange måder en anderledes kapitalforvalter. Vi går gerne vores egne veje for at optimere investorernes afkast.

Vores vision er at være en bredt anerkendt kapitalforvalter med bevidst tilfredse kunder. Vi vil være kendt for vores unikke investeringsprocesser og kundefokus.

For os er disciplin og samarbejde nøgleord, når vi skal finde de gode løsninger.

Kort og godt om Jyske Invest

Jyske Invest International er en 100% investorejet investeringsforening. Vi er en del af Jyske Invest-gruppen, som er hjemmehørende i Silkeborg i Danmark. Her har vi boet siden starten i 1988. I dag er Jyske Invest-gruppen en af de største aktører på det danske marked for investeringsforeninger med omkring 30 ansatte og ca. 76.000 medlemmer i Danmark og udlandet. 

Jyske Invest International tilbyder 10 aktieafdelinger (11 inkl. Aggressive Strategy som har binavnet Jyske Invest Favourite Equities), 11 obligationsafdelinger og 10 strategiafdelinger (inkl. 2 afdelinger opdelt i 5 andelsklasser).

Skat

Investorer, der ikke er skattepligtige i Danmark, bliver som udgangspunkt ikke beskattet af afkastet på deres investeringer, dog afhængig af bopælslandets regulering. Jyske Invest International er heller ikke skattepligtig, da alle afdelingerne er akkumulerende. 

UCITS reguleret 

Jyske Invest er underlagt den danske implementering af EU-direktivet for investeringsforeninger (UCITS) samt de EU-forordninger, der gælder for UCITS. Loven sikrer blandt andet risikospredning og grænser for gearing, dvs. lånte penge.

GIPS-certificering 

Jyske Invest erklærer at overholde Global Investment Performance Standards (GIPS). Det betyder, vi følger en international standard for måling af afkast blandt porteføljeforvaltere, investeringsforeninger mv.

Rådgivning

Hvis du er kunde i et pengeinstitut, som ikke har indgået formidlingsaftale med Jyske Bank A/S, kan du kontakte Jyske Bank A/S via Jyske Bank Private Banking Copenhagen (tlf. +45 89 89 62 34) og få rådgivning om foreningens beviser.